I forbindelse med utsendelsen i februar av medlemskort/giro for 2020 ble også foreløpige planer for året skissert. Nå er som kjent Pan-Gathering i Sverige allerede avlyst og melding er lagt ut om det. I Norge er det innført forbud mot alle arrangement som ikke kan ivareta 2-meters regelen fram til 15. juni. Styret har derfor bestemt at det berammede Årsmøtet 8-10 mai som var planlagt til Grimstad utsettes.

I stedet satser vi på et sommermøte på samme tid som Pan-Gathering i Sverige var planlagt, altså helgen 7.- 10. august. Vi satser da på et sted sentralt i Sør-Norge
slik at det blir grei adkomst både fra øst og vest. Det blir vel uansett slik at folk flest må feriere her hjemme i år, og Norge er jo ikke noe dårlig alternastiv for MC-folk.
Det blir da arrangert turer som vanlig og vi skal ha Årsmøte for klubben. Vi håper så mange som mulig kan stille. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon med detaljer så snart det er klart.
Vi ser at mange nå bruker disse sidene  til å ta opp ting rundt Pan. Og det er bra. Vi minner om at klubben er åpen for innmelding på denne linken: http://www.pan-european.no/index.php/om-oss/medlem.
Så ønsker vi alle en riktig fin MC-sesong i Norge.

Webdesign: Bewebbed.no